Regler for bruk

Vi følger spillereglene i forhold til personvern og du kan be om å bli fjernet/slettet når som helst. Vi vil da slette/fjerne deg innen senest 90 dager.

Vi bruker ikke data om deg/andre til noe annet enn driften av dette nettsted og vil ikke selge eller overgi informasjon til tredjepart med mindre det foreligger samtykke.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for din eller andres bruk av denne tjenesten. All bruk er på ditt eget ansvar og vi kan ikke bidra i tvister/diskusjoner du event. har med den andre part/kjøper.

Vær snill og hjelpfull ovenfor alle som tar kontakt.

Jeg godtar betingelsene