Om oss

Kort om Omplassering.no
Omplassering.no er utviklet på idealistisk grunnlag, men desverre også ut fra et reelt behov for en slik tjeneste. Vi håper derfor at alle som driver seriøst og profesjonelt med omplassering vil ta i bruk tjenesten, slik at de som søker omplasseringsdyr kan ha ett sted å forholde seg til. Dette kan bidra til at det blir lettere og raskere å finne nye eiere til et dyr som trenger ett nytt og godt hjem.

Nå er det ikke slik at alle dyr som omplasseres har hatt det vondt eller har vært mishandlet, men noen ganger endrer livssituasjonen seg så mye at man ikke har mulighet til å ta seg av dyret, i slike tilfeller er omplassering et godt alternativ. Vi tilbyr gratis annonsering og forslag til kontrakter som du kan benytte deg av, på den måten kan du selv følge opp og se at dyret ditt får et godt hjem.

Initiativ og 10 års eksistens!
Idèen til disse sidene kom sommeren 2002 da det var alt for mange medieoppslag om kjældyr som ble funnet forlatt i veikanten, i skogen, på rasteplasser, i campingvogner osv. Og man kunne lese om folk som kvittet seg med kjæledyrene sine på de mest grusomme måter. Vi begynte med å omplasserte dyr vi eget nettverk den sommeren og allerede i april 2003 var første utgave av Omplassering.no online. I 10 år har vi eksistert og drevet uten èn eneste krone i støtte fra noen.