Betingelser

omplassering-betingelser

Velkommen som bruker på omplassering.no

Før du registrerer deg vil vi at du leser nøye gjennom betingelsene for å benytte deg av denne tjenesten. Husk at alle dyr har rett til den beste pleie og omsorg, så velg nye eiere med omhu og benytt deg av de mulighetene som våre kontrakter gir deg til å følge opp dyret etter omplassering.

01. Omplasseringen må skje på premisser som er til beste for dyret, og i dyrets interesser.

02. Du kan ikke benytte omplassering.no til å selge dyr, men du kan kreve et omplasseringsgebyr som er forbundet med selve omplasseringen, vaksinering, kastrering, sterilisering osv…

03. Som privatperson forplikter du deg til å benytte våre kontrakter for omplassering, noe som både ivaretar dine og dyrets interesser. Organisasjoner kan benytte egne kontrakter, såfremt disse ivaretar dyrenes rettigheter på en ansvarlig måte.

04. Alle katter skal være kastrert/sterilisert før omplassering, eller det skal være avtalt med ny eier at dette gjøres umiddelbart etter omplasseringen.

05. Du kan ikke være oppdretter med egne kull.